Kammarrätten Stockholm
2020-06-17
Mål nr T 2119-20

Efter omhändertagande av flickan på grund av övergrepp från mamman och brodern beslutade kommunen om umgängesbegränsning för pappan.

Pappan hade vid tidigare umgängen enligt närvarande kontaktperson brutit mot riktlinjerna för umgänget. Bland annat genom att pratat med flickan om att det planerades att hon skulle träffa sin mamma och bror, låtit henne prata i telefon med brodern, sagt till henne att socialtjänsten tar barn, frågat henne om hon ville bo hos honom, sagt att hennes mamma mådde psykiskt dåligt på grund av omhändertagandet och sagt att kontaktpersonen lurade henne.

Flickan hade då bland annat sagt ”stopp” när pappan inte slutade prata om mamman, sagt att ”hon inte ville ha en krånglig dag”, blivit förvirrad och velat avbryta umgänget i förtid. Det tidigare beslutade umgänget på två timmar en gång i veckan, utom vid ett tillfälle i månaden då det skulle vara i fyra timmar, inskränktes till tre timmar en gång i månaden. Pappan överklagade men samtliga instanser avslår hans överklaganden.

Källa:
JUNO

Pin It

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons