Svea HovR
2020-05-25
Mål nr T 6174-19

Tingsrätten beslutade att mamman skulle ha ensam vårdnad om barnet och avslog pappans yrkande om umgänge. Utredningen visar att pappan i augusti 2018 dömdes för grov kvinnofridskränkning mot mamman till fängelse och det framgår av domen att barnet varit närvarande vid en del av gärningarna. Enligt hovrätten saknas det för närvarande möjligheter att anordna ett umgänge mellan barnet och pappan som inte innebär en risk för att mammans och barnets hemliga bostadsort avslöjas. Hovrätten fastställer tingsrättens dom.

Källa:
JUNO

Pin It

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons