Svea HovR
2020-02-27
Mål T 12346-18

Tingsrätten beslutade att mamman skulle ha ensam vårdnad om barnen och att de skulle ha rätt till umgänge med sin pappa enligt visst schema. Utredningen visar att båda barnen till följd av medicinska diagnoser har särskilda behov i olika avseenden. Det står vidare klart att det förekommit anmälningar och anklagelser mellan parterna från båda sidor samt att det finns en misstro dem emellan.

Samtidigt bedömer hovrätten att det finns omständigheter i målet som tyder på att parterna har förmåga att samarbeta på ett relativt bra sätt gällande barnens grundläggande behov. Sammantaget finner hovrätten att det är barnens bästa att vårdnaden om dem är gemensam. Barnens behov av umgänge med pappan ser lite olika ut och hovrätten beslutar om umgänge på det sätt som framgår av domslutet.

Källa:
JUNO Nyheter

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons

Veckans Fråga

Vad kan barnet säga om umgänget?

Har ett barn i 7 års åldern. Separerade från fadern när hon var 3 månader och han bor cirka 6 timmar bort. De pratar aldrig i telefon förutom jul och födelsedagar. Han har träffat henne en helg i månaden, och nu när hon började skolan kom vi överens om vartannat lov. Problemet är att han också brister i kommunikation till mig. Jag föreslår tider för umgänge som aldrig godtas. Beträffande sommarumgänget fick jag svar i juni. Jag får ofta får omboka våra planer och kan jag inte det hotar han alltid med stämning som aldrig blir av.

Nu vill han få umgänge alla lov. Kan det ens ske? Vad har mitt barn att säga om saken? Vad är rimligt att som umgänge- och boendeförälder kräva i detta läge?

Svar:

Läs mer ...