Svea HovR
2020-02-27
Mål T 12346-18

Tingsrätten beslutade att mamman skulle ha ensam vårdnad om barnen och att de skulle ha rätt till umgänge med sin pappa enligt visst schema. Utredningen visar att båda barnen till följd av medicinska diagnoser har särskilda behov i olika avseenden. Det står vidare klart att det förekommit anmälningar och anklagelser mellan parterna från båda sidor samt att det finns en misstro dem emellan.

Samtidigt bedömer hovrätten att det finns omständigheter i målet som tyder på att parterna har förmåga att samarbeta på ett relativt bra sätt gällande barnens grundläggande behov. Sammantaget finner hovrätten att det är barnens bästa att vårdnaden om dem är gemensam. Barnens behov av umgänge med pappan ser lite olika ut och hovrätten beslutar om umgänge på det sätt som framgår av domslutet.

Källa:
JUNO Nyheter

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons