HovR för Nedre Norrland
2020-02-24
Mål T 979-19

Tingsrätten beslutade att mamman skulle ha ensam vårdnad om barnet och avslog pappans yrkande om umgänge. Pappan överklagade och begärde att barnet skulle ha rätt till umgänge med honom enligt visst schema.

Utredningen visar att mamman utsatts för kränkningar av pappan och att mamman och barnet bor i ett skyddat boende. Det står även klart att pappan kontaktat ett av vittnena efter förhandlingen i tingsrätten med anledning av de uppgifter som vittnet lämnade där vilket lett till att han åtalats för övergrepp i rättssak.

Enligt hovrätten går det inte att bortse från risken att ett umgänge skulle kunna innebära risk för att mammans vistelseort avslöjas och att hon utsätts för övergrepp av pappan. Sammantaget bedömer hovrätten att det saknas förutsättningar för umgänge i dagsläget.

Källa:
JUNO

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons