Hovrätten för Nedre Norrland
2019-10-03
Mål B 387-19

Mamman hade bestämt att 32-åringen fick umgås med sin tvååriga dotter men att hon och hennes pappa skulle närvara. Enligt mamman och pappan hade 32-åringen varit oförskämd mot dem och slagit kvinnan i ansiktet. 32-åringen menade å sin sida att kvinnan och hennes far attackerat honom och att han försökt fly.

Tingsrätten ansåg att pappans berättelse gav stöd åt kvinnans och dömde 32-åringen för ringa misshandel till 30 dagsböter.

I hovrätten vittnade 32-åringens biträde i den pågående vårdnadstvisten om hur mannen ringt henne och berättat att han blivit attackerad men att han försökt hålla sig lugn och ta sig från platsen. Domstolen anser att den biträdande juristens vittnesmål ger visst stöd åt 32-åringens version och konstaterar att pappan erkänt att han försökt slå och sparka honom samt att kvinnan inte uppvisat några synliga skador. Hovrätten finner därför att åtalet inte är styrkt.

Källa:
Zeteo Nyheter

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons