Högsta domstolen
2019-03-19
Mål nr Ö 2468-18

Tingsrätten tillerkände mamman ensam vårdnad om de tre barnen med viss umgängesrätt för pappan. Mamman överklagade tingsrättsdomen endast avseende umgängesfrågan, men efter överklagandetidens utgång överklagade även pappan och yrkade på vårdnad och boende.

Hovrätten bedömde att pappans yrkanden inte hade ett tillräckligt starkt samband med umgängesfrågan för att han skulle ges rätt att framställa dem först efter överklagandetidens utgång och avvisade överklagandet.

Högsta domstolen instämmer nu i detta och avslår pappans överklagande. HD konstaterar att barnens umgängesrätt kan prövas utan en omprövning av vårdnads- och boendefrågorna. Omständigheterna i övrigt bedöms inte heller vara sådana att frågorna om vårdnad och boende behöver prövas i målet.

Källa:
Zeteo Nyheter

 

Hemsidans kommentar:
Enligt referatet tillerkände tingsrätten pappan umgängesrätt med barnen. Men helt riktigt konstaterar HD att det är fråga om barnens umgängesrätt.

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons