Med hänvisning till risk för psykisk och fysisk misshandel samt risken för att barnens och mammans vistelseort skulle röjas avslog tingsrätten pappans yrkande att de tre barnen, som har skyddade personuppgifter, ska ha rätt till umgänge med honom ens via telefon eller videokonferens.

Hovrätten anser dock sammantaget - bland annat med hänsyn till att mammans uppgifter om pappans våld mot henne och barnen är så vaga och att barnens dåliga mående inte behöver ha orsakats av pappan - att barnen ska ha umgänge med pappan, dock inledningsvis endast via videokonferens.

Två ledamöter är skiljaktiga och eniga med tingsrätten om att det inte är förenligt med barnens bästa att tillåta umgänge.

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons