Svea hovrätt
2024-05-07
Mål nr T 7000-23

Även om det enligt hovrätten finns vissa betänkligheter kring parternas samarbetsförmåga så är de inte av sådan karaktär att den gemensamma vårdnaden ska upplösas.

När det gäller umgänget mellan barnet och pappan delar hovrätten tingsrättens bedömning i fråga om utformningen men konstaterar att det har gått fem månader sedan barnet senast övernattade hos pappan. Med hänsyn till detta ska umgänget inledas med viss upptrappning i enlighet med domslutet. Det saknas skäl att göra andra ändringar.

Källa:
JUNO

 

 

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons