Hovrätten för nedre Norrland
2024-02-23
Mål nr T 565-23

I likhet med tingsrätten gör hovrätten bedömningen att det är barnens bästa att vårdnaden om dem anförtros mamman ensam.

När det gäller frågan om umgänge mellan barnen och pappan är hovrätten oenig. Mamman och barnen bor på hemlig ort efter att mamman utsatts för våld av pappan. Utredningen visar att pappan eftersökt var mamman och barnen bor. Det står klart att barnen inte har haft någon kontakt med sin pappa under lång tid och hovrätten konstaterar att det finns en risk för att de helt förlorar kontakten med honom om inget umgänge beslutas.

Sammantaget gör hovrättens majoritet bedömningen att det trots den risken inte är till barnens bästa att besluta om något umgänge. En nämndeman anför skiljaktig mening och anser att barnens behov av kontakt med pappan väger tyngre än risken för att vistelseorten röjs, varför umgänge borde ske med umgängesstöd tre timmar var tredje vecka.

Källa:
JUNO

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons