Svea hovrätt
2024-02-20
Mål nr T 3260-23

Tingsrätten beslutade att mamman skulle ha ensam vårdnad om dottern och att hon skulle ha visst umgänge med pappan, men mamman överklagade.

Mamman gjorde gällande att pappan var hotfull mot dottern och vid umgängen skulle dra in dottern i parternas allvarliga konflikt. Konflikten mellan parterna har bedömts vara djup och inte övergående. Enligt utredaren skulle fördelarna med umgänge överväga riskerna med umgänge, även om barnet kan komma att bevittna en del konflikter i samband med överlämningar.

Sammantaget finner hovrätten att det i dagsläget är bäst för barnet att inte ha något reglerat umgänge med sin pappa. Annat har inte framkommit än att pappan är en viktig person för barnet och att de har haft en god kontakt med varandra. När parterna lärt sig att hantera sina konflikter bör det enligt hovrätten vara möjligt med ett umgänge mellan barnet och pappan. Mamman har ett stort ansvar för att underlätta för dottern och uppmuntra henne att träffa pappan.

Källa:
JUNO

 

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons