Hovrätten över Skåne och Blekinge
2023-12-13
Mål nr T 2877-23

Även hovrätten gör bedömningen att parternas omfattande samarbetssvårigheter gör att det inte är barnens bästa att parterna ha gemensam vårdnad om dem. Hovrätten delar tingsrättens bedömning att pappan ska ha ensam vårdnad om barnen.

Utredningen ger enligt hovrätten stöd för att det är barnens bästa att de har ett omfattande och kontinuerligt umgänge med mamman. Med ändring av tingsrättens dom beslutar hovrätten att barnen ska ha ett mer omfattande umgänge med mamman på det sätt som framgår av domslutet. För att minska konflikter i samband med överlämningar ska de i så stor utsträckning som möjligt ske på förskolan.

Källa:
JUNO

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons