Göta hovrätt
2023-11-28
Mål nr T 1028-23

Tingsrätten beslutade att mamman skulle ha ensam vårdnad om barnet och att barnet skulle ha rätt till umgänge med pappan i närvaro av umgängesstöd.

Mamman överklagade och gjorde gällande att det inte var barnets bästa att ha ett reglerat umgänge med pappan eftersom barnet var rädd för pappan och kände stor oro inför att träffa honom. Dessutom ansåg mamman att det inte var lämpligt att utsätta barnet för den press det skulle innebära att behöva hemlighålla var de bor eftersom mamman och barnet lever i skyddat boende.

Pappan var oförstående till barnets rädsla och anförde att hon måste ha påverkats av någon annan att säga så. Barnet har regelbundna samtal med kurator som avrådde från umgänge.

Även om barnet kan ha påverkats i sin uppfattning av mamman så bedömer hovrätten att barnets oro inför umgänge med pappan inte kan lämnas utan avseende. Sammantaget finner hovrätten att det inte är barnets bästa att besluta om något umgänge med pappan. Det ligger dock i barnets intresse att ett umgänge upptas med pappan vid ett senare skede om det är möjligt och mamman har en särskild skyldighet att verka för detta.

Källa:
JUNO

 

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons