Svea hovrätt
2023-11-10
Mål nr T 13027-22

Parternas djupgående samarbetsproblem har enligt hovrättens bedömning förvärrats efter tingsrättens dom i mål om vårdnad och umgänge. Pappan har inte velat följa domen eftersom han varit missnöjd med den och även mamman har visat prov på bristande förmåga att sätta barnets behov främst när hon dröjt flera dagar med att besvara pappans kontaktförsök gällande barnet.

Med hänsyn till att barnet inte träffat pappan sedan tingsrättens dom bedömer hovrätten att det inte är lämpligt att besluta om ett mer omfattande umgänge än vad tingsrätten har gjort. Hovrätten förskjuter en del av umgänget i enlighet med vad som framgår av domslutet.

Källa:
JUNO

 

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons