Hovrätten för Västra Sverige
2023-03-20
Mål nr B 1125-23

Den tilltalade kvinnan har dömts för misshandel och ofredande i tingsrätten till villkorlig dom och dagsböter. Misshandeln avser att hon örfilat dottern och utdelat en knuff mot dennes rygg och ofredandet består av att hon spottat henne i ansiktet.

Tingsrätten bedömde att misshandeln inte kunde ses som ringa då fråga varit om mer än en sekvens av våld och våldet vidare riktats mot ett barn av hennes vårdnadshavare som barnet står i beroendeställning till.

Hovrätten fäster nu vid rubriceringen vikt vid att slaget/knuffen endast gett upphov till smärta och rodnad av lindrig och kortvarig art. Flickan är vidare 13 år gammal och hovrätten understryker att hon därför inte är ett litet barn. Sammantaget finner hovrätten skäl att rubricera om misshandeln till ringa. Påföljden bestäms till dagsböter.

Källa:
JUNO

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons

Veckans Fråga

Vi är oense om nattumgänget

Vi har gemensam vårdnad, har separerat och bor på olika orter, tio mil mellan oss. Separationen är konfliktfylld. Dagens överenskommelse är att pappan har barnet, som är 14 månader, fyra dagar i veckan på dagtid där jag och barnet bor. Han pendlar alltså. Inget är överenskommet kring övernattning.

Nu hävdar pappan att han utan samtycke från min sida kan ta med vår son för övernattning där han bor. Får man göra så? Samt, vad kan jag som mamma göra när jag inte vet vad som sker?

Svar:

Läs mer ...