Kammarrätten i Sundsvall

2017-04-26
Målnummer:431-17

Ett familjehemspar begärde att få ta del av uppgifter som rörde dem i akter avseende två barn som varit placerade hos dem. Delar av journalerna lämnades ut men i maskerat skicka. Paret överklagade beslutet men kammarrätten slår fast att uppgifter som barnen lämnat men även uppgifter som paret lämnat om barnen omfattas av sekretess enligt 26 kap. 1 § OSL.

Däremot ska uppgifter från ett utredningssamtal lämnas ut i den del det bara handlar om paret. Där pratar paret nämligen med en person inom psykiatrin och då denne uttalat sig som offentlig funktionär vars personliga förhållanden inte skyddas enligt lagrummet omfattas de delarna av samtalet inte av sekretess.

Källa:
Zeteo Nyheter

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons