Kammarrätten i Jönköping
2022-09-23 
Mål nr 4410-21

Sökanden fick fram till december 2019 hela barnbidraget för sin dotter. Sedan flickans pappa anmält att han ville ha halva barnbidraget på grund av växelvis boende beslutade Försäkringskassan att sökanden enbart skulle få halva barnbidraget.

Sökanden har överklagat beslutet och anfört att dottern bor hos henne på heltid och har gjort det under en lång tid. Till stöd för detta har hon framfört intyg från social- och omsorgsförvaltningen, ett beslut om bostadsbidrag samt ett avtal om underhållsbidrag.

Kammarrätten framhåller att frågan nu är från vilken tidpunkt sökanden har rätt att få helt barnbidrag för dottern. Kammarrätten konstaterar att halva barnbidraget har betalats ut till pappan under perioden december 2019–oktober 2021. Eftersom det inte kan bli aktuellt att betala ut mer än ett barnbidrag för samma barn och period har sökanden rätt till helt barnbidrag först från och med november 2021. Förvaltningsrättens avgörande ska därför ändras i enlighet med detta.

Källa:
JUNO

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons