Göta hovrätt
2022-06-03
Mål nr 3341-21

Parterna hade gemensam vårdnad om dottern och var ense gällande omfattningen av umgänget men oense om hos vilken förälder som dottern skulle ha sitt stadigvarande boende samt formerna för hämtning/lämning i samband med umgängen.

Dottern hade bott hos mamman sedan födseln och mamman hade visat vissa tecken på att försvåra förutsättningarna för relationen mellan pappan och dottern.

Även om det innebär vissa omställningsproblem finner hovrätten vid en sammantagen bedömning att det är barnets bästa att hon har sitt boende hos pappan framöver. Pappan bedöms ha bäst förmåga att tillgodose dotterns behov av omvårdnad, trygghet och en god relation till båda föräldrarna.

En överflyttning av dotterns boende ska ske utan upptrappning och dottern ska ha rätt till umgänge med mamman i enlighet med vad parterna enats om, enligt domslutet. Lämning/hämtning i samband med umgängen ska ske hos mamman.

Källa:
JUNO

 

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons