Svea hovrätt
2022-02-18
Mål nr T 3934-21

Tingsrätten beslutade att pappan skulle ha ensam vårdnad om barnen och att barnen skulle ha rätt till umgänge med mamman enligt visst schema med upptrappning. Efter en inledande period av umgänge skulle parterna enligt tingsrätten i samförstånd komma överens om det fortsätta umgänget.

Mamman överklagade och yrkade att umgänget skulle utökas till växelvis boende eller i den utsträckning som hovrätten ansåg vara lämpligt. Med hänsyn till parternas samarbetssvårigheter saknas förutsättningar för ett växelvis boende. Med ändring av tingsrättens dom beslutar hovrätten att umgänget ska utformas på det sätt som framgår av domslutet.

Källa:
JUNO

 

 

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons