Hovrätten över Skåne och Blekinge

2017-04-03
Målnummer B 2745-16

Kvinnan hävdar att hon inte känt till att en förvaltare förordnats för hennes dåvarande sambo vid tillfället då hon förde över 900 000 kronor från sambons bankkonto till sitt eget konto. På uppmaning av banken återförde kvinnan pengarna till sambons konto en kort tid senare. Tingsrätten fann det styrkt att kvinnan haft vetskap om förvaltarskapet och således om det olovliga i hennes agerande och dömde henne för bedrägeri. Då överföringen avsett ett betydande belopp och inneburit en synnerligen kännbar skada för sambon, bedömdes gärningen som grov. Bland annat då det utan kvinnans egen förskyllan gått över fyra år sedan gärningen stannade dock påföljden vid villkorlig dom. Domslutet fastställs nu av hovrätten.

Källa:
Zeteo Nyheter

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons