Göta hovrätt

2017-04-19
Målnummer ÖÄ 3047-16

En sexårig pojke som sedan födseln varit placerad i ett familjehem får enligt både tings- och hovrätt byta till det efternamn som familjehemsfamiljen har. I familjehemmet fanns två barn som pojken betraktade som sina syskon och domstolarna anser att det är sannolikt att pojken ska vara kvar där. Familjehemsföräldrarna var också sedan två år pojkens rättsliga vårdnadshavare. Pojken hade viss kontakt med sina biologiska föräldrar och domstolarna menar att ett efternamnsbyte bara skulle ha marginell påverkan på den relationen.

Källa:
Zeteo Nyheter

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons