Kammarrätten i Stockholm
2019-04-29
Mål 10023-18

Efter att föräldrarna valt en annan förskola än den Knivsta kommun anvisat avslogs deras ansökan om skolskjuts.

Föräldrarna överklagade beslutet och eftersom kommunen medgivit att det inte skulle innebära någon ekonomisk belastning att låta eleven åka taxi till den valda skolan fann förvaltningsrätten att beslutet var olagligt.

Kommunen överklagade och anförde att det skulle innebära en merkostnad om knappt 10 000 kronor per år om taxin skulle köra eleven de 400 metrarna mellan den anvisade och den valda skolan. Kammarrätten konstaterar att beslutet i enlighet med HFD 2013 ref. 77 därför inte strider mot skollagen.

Källa:
Zeteo Nyheter

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons

Veckans Fråga

Vad kan barnet säga om umgänget?

Har ett barn i 7 års åldern. Separerade från fadern när hon var 3 månader och han bor cirka 6 timmar bort. De pratar aldrig i telefon förutom jul och födelsedagar. Han har träffat henne en helg i månaden, och nu när hon började skolan kom vi överens om vartannat lov. Problemet är att han också brister i kommunikation till mig. Jag föreslår tider för umgänge som aldrig godtas. Beträffande sommarumgänget fick jag svar i juni. Jag får ofta får omboka våra planer och kan jag inte det hotar han alltid med stämning som aldrig blir av.

Nu vill han få umgänge alla lov. Kan det ens ske? Vad har mitt barn att säga om saken? Vad är rimligt att som umgänge- och boendeförälder kräva i detta läge?

Svar:

Läs mer ...