Kammarrätten i Stockholm
2019-04-29
Mål 10023-18

Efter att föräldrarna valt en annan förskola än den Knivsta kommun anvisat avslogs deras ansökan om skolskjuts.

Föräldrarna överklagade beslutet och eftersom kommunen medgivit att det inte skulle innebära någon ekonomisk belastning att låta eleven åka taxi till den valda skolan fann förvaltningsrätten att beslutet var olagligt.

Kommunen överklagade och anförde att det skulle innebära en merkostnad om knappt 10 000 kronor per år om taxin skulle köra eleven de 400 metrarna mellan den anvisade och den valda skolan. Kammarrätten konstaterar att beslutet i enlighet med HFD 2013 ref. 77 därför inte strider mot skollagen.

Källa:
Zeteo Nyheter

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons