Svea hovrätt
2019-01-14
Mål nr ÖÄ 8077-18

Paret har skilt sig och båda har med stöd av 18 kap. 2 § ÄktB ansökt om kvarsittningsrätt i deras gemensamma bostad till dess bodelning har skett.

Hovrätten delar tingsrättens bedömning att båda två har ett befogat intresse av att bo kvar i den gemensamma bostaden, inte minst med hänsyn till behovet av lämplig bostad för dem båda och för deras dotter de veckor hon bor hos respektive föräldrar.

Inte heller är det uppenbart vem av parterna som har störst möjlighet att skaffa en annan lämplig bostad. Då mannen men inte kvinnan har visat att han har ekonomiska förutsättningar att bo kvar i bostaden fastställer hovrätten underinstansens beslut att meddela mannen kvarsittningsrätt.

Zeteo Nyheter

Pin It

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons