Kammarrätten i Stockholm
2018-08-30
Mål nr 3873-18

En kinesisk adoption kan, till skillnad från en svensk sådan, under vissa omständigheter upphävas men det hindrar ändå inte att en kinesisk adoptivförälder registreras som vårdnadshavare i folkbokföringen, enligt kammarrätten.

Skatteverket ansåg att skillnaderna i adoptionsförfarandet gjorde att någon registrering som vårdnadshavare inte kunde ske. Kammarrätten anser dock att det väsentliga är att adoptanten varaktigt har upptagit den adopterade som sitt barn.

I målet har det inte framkommit något som tyder på att kvinnan som vill bli registrerad som vårdnadshavare inte avsett att varaktigt uppta barnet som sitt eget. Adoptionen är därför enligt kammarrättens mening att jämställa med en svensk adoption.

Källa:
Zeteo Nyheter

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons

Veckans Fråga

Vad kan barnet säga om umgänget?

Har ett barn i 7 års åldern. Separerade från fadern när hon var 3 månader och han bor cirka 6 timmar bort. De pratar aldrig i telefon förutom jul och födelsedagar. Han har träffat henne en helg i månaden, och nu när hon började skolan kom vi överens om vartannat lov. Problemet är att han också brister i kommunikation till mig. Jag föreslår tider för umgänge som aldrig godtas. Beträffande sommarumgänget fick jag svar i juni. Jag får ofta får omboka våra planer och kan jag inte det hotar han alltid med stämning som aldrig blir av.

Nu vill han få umgänge alla lov. Kan det ens ske? Vad har mitt barn att säga om saken? Vad är rimligt att som umgänge- och boendeförälder kräva i detta läge?

Svar:

Läs mer ...