Svea hovrätt
2017-12-13
Målnummer B 2070-17

Efter att paret gjort slut skickade den före detta pojkvännen tusentals meddelanden, ringde otaliga gånger och stod ibland och väntade på kvinnan, trots att han meddelats kontaktförbud.

Tingsrätten ansåg att åtalet var bevisat och dömde honom för olaga förföljelse till fängelse i tre månader. Däremot friades han från misstanke om övergrepp i rättssak eftersom det var oklart vad som sades i samtalet när mannen skulle ha hotat kvinnan för att hon talat med polisen.

Hovrätten finner, efter att gärningsbeskrivningen justerats, visat att mannen hotat att döda eller skada samt anmäla kvinnan till Försäkringskassan varför han även döms för övergrepp i rättssak. Påföljden skärps därmed till fängelse i fyra månader.

Källa:
Zeteo Nyheter

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons