Svea hovrätt
2017-09-06
Målnummer B 4524-17

Med hänvisning till att det inte framkommit exakt hur de hotfulla meddelandena från den tilltalade till målsäganden ska förstås enligt språkbruket som används i den kultur de båda kommer ifrån, friade tingsrätten från åtal för olaga hot.

Enligt hovrätten är ordalydelsen i uttalandena dock sådana att de typiskt sett måste vara ägnade att hos mottagaren framkalla allvarlig fruktan. Det har också varit fråga om en konfliktsituation utan inslag av skämtsamhet.

Den tilltalade måste därför ha insett att meddelandena var ägnade att hos målsäganden framkalla allvarlig fruktan för egen säkerhet till person.

Källa:
Zeteo Nyheter

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons

Veckans Fråga

Vad kan barnet säga om umgänget?

Har ett barn i 7 års åldern. Separerade från fadern när hon var 3 månader och han bor cirka 6 timmar bort. De pratar aldrig i telefon förutom jul och födelsedagar. Han har träffat henne en helg i månaden, och nu när hon började skolan kom vi överens om vartannat lov. Problemet är att han också brister i kommunikation till mig. Jag föreslår tider för umgänge som aldrig godtas. Beträffande sommarumgänget fick jag svar i juni. Jag får ofta får omboka våra planer och kan jag inte det hotar han alltid med stämning som aldrig blir av.

Nu vill han få umgänge alla lov. Kan det ens ske? Vad har mitt barn att säga om saken? Vad är rimligt att som umgänge- och boendeförälder kräva i detta läge?

Svar:

Läs mer ...