Kammarrätten i Jönköping
2017-08-17
Målnummer 1378-17

Visserligen finns det inte en obegränsad frihet för den enskilde att välja sociala tjänster oberoende av kostnader. Men den kostnadsbesparing som Oxelösunds kommun skulle göra på att få tillbaka en 15-åring som kommunen tidigare placerat på ett HVB-hem i Nyköping är alltför opreciserad.

Eftersom 15-åringen dessutom har funnit sig väl till rätta och trivs på HVB-hemmet i Nyköping bedömer både förvaltnings- och kammarrätt att enbart kostnadsbesparingen kommunen skulle göra på att placera 15-åringen på ett av sina egna HVB-hem inte är tillräckligt avgörande för att bifalla Oxelösunds kommuns yrkande.

Källa:
Zeteo Nyheter

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons

Veckans Fråga

Vad kan barnet säga om umgänget?

Har ett barn i 7 års åldern. Separerade från fadern när hon var 3 månader och han bor cirka 6 timmar bort. De pratar aldrig i telefon förutom jul och födelsedagar. Han har träffat henne en helg i månaden, och nu när hon började skolan kom vi överens om vartannat lov. Problemet är att han också brister i kommunikation till mig. Jag föreslår tider för umgänge som aldrig godtas. Beträffande sommarumgänget fick jag svar i juni. Jag får ofta får omboka våra planer och kan jag inte det hotar han alltid med stämning som aldrig blir av.

Nu vill han få umgänge alla lov. Kan det ens ske? Vad har mitt barn att säga om saken? Vad är rimligt att som umgänge- och boendeförälder kräva i detta läge?

Svar:

Läs mer ...