Högsta domstolen

2017-05-31
Målnummer Ö 4688-16

Under en muntlig förberedelse där advokaten var rättshjälpsbiträde för pappan i ett umgängesmål uppträdde han enligt rättens ordförande så nonchalant, mycket otrevligt och synnerligen omdömeslöst att detta senare ledde till uteslutning ur Advokatsamfundet.

Advokaten överklagade beslutet till Högsta domstolen, som dock bedömer att advokaten under den muntliga förberedelsen allvarligt åsidosatt god advokatsed. Eftersom den aktuella advokaten dessutom tidigare tilldelats varning för liknande beteende under flera år samt högsta möjliga straffavgift, finner HD att advokatens överklagande ska avslås.

Källa:
Zeteo Nyheter

Läs hemsidans referat

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons