Kammarrätten i Göteborg

2017-05-12
Målnummer 226-17

En journalist begärde att få ta del av en kommuns avtal med vårdbolagen Attendo och Dedicare gällande bland annat socialsekreterare och socionomer. Kommunen lämnade ut stora delar av avtalen men maskerade personnumren i Attendos avtal samt personuppgifter och prisuppgifter i Dedicares.

Journalisten överklagade och får delvis rätt. Vad gäller personnumren menar kammarrätten att med tanke på att konsulterna utför samma arbetsuppgifter som de anställda ska de anses som anställda och omfattas därför av samma skydd som övrig personal inom socialtjänsten. Däremot är inte namnen eller prisuppgifter i Dedicares avtal skyddade eftersom det inte står klart att någon enskild eller bolaget skulle lida men om informationen lämnades ut.

Zeteo Nyheter

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons