Kammarrätten i Göteborg

2017-05-12
Målnummer 1164-17

En mamma begärde att få ut en handling från socialförvaltningen i Lunds kommun där namnet på dotterns handläggare framgick. Kommunen menade dock att uppgiften omfattades av sekretess. Kammarrätten gör motsatt bedömning och finner att eftersom det är fråga om en tjänsteman inom förvaltningen omfattas inte uppgiften av sekretess utan ska lämnas ut. Nämnden ska också pröva om handlingen i övrigt ska lämnas ut.

Zeteo Nyheter

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons