Justitieombudsmannen

2017-03-30
Målnummer 7731-2016

Efter att den ensamkommande hamnat i konflikt med boendepersonal och också använt fysiskt våld beslutade stadsdelsnämnden att omedelbart omhänderta barnet med stöd av 6 § LVU. JO fastslår dock att den unges beteende i nu aktuellt fall inte kan anses utgöra sådant socialt nedbrytande beteende som avses i 3 § LVU och att förutsättningar därför saknades för ett beslut om omedelbart omhändertagande. Utformningen av beslutet var dessutom bristfälligt då det inte gick att utläsa om grunden för omhändertagandet var 2 § LVU (brister i hemmiljön) och/eller 3 § LVU (den unges eget beteende).

Pin It

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons