Kammarrätten i Göteborg
2017-03-31
Målnummer 453-17

Oaktat att den idag 15-åriga flickan under en kortare period tog tillbaka uppgifterna om att hon utsatts för systematisk fysisk och psykisk misshandel i hemmet anser kammarrätten att det är klarlagt att det finns sådana allvarliga missförhållanden i hemmet att förutsättningar finns för fortsatt vård enligt 2 § LVU. Av ett yttrande från en barn- och ungdomspsykoterapeut bedöms flickan uppfylla kriterierna för diagnosen anknytningsstörning med tortyrlikande upplevelser och vara i behov av traumafokuserad KBT-behandling. Då vårdnadshavarna inte samtycker till behövlig vård måste vården ges med stöd av LVU.

Källa:
Zeteo Nyheter

Pin It

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons