Kammarrätten i Stockholm
2019-07-08
Mål 3587-19

I februari 2019 beslutade Individ- och familjenämnden att omedelbart omhänderta en 14-årig pojke och ansökte senare om att han skulle beredas LVU-vård eftersom han utsatts för fysisk och psykisk misshandel av pappan. Denne ansågs också brista i omsorgen liksom pojkens styvmamma. Pappan och den biologiska mamman ansåg dock att det inte fanns grund för vård och menade bland annat att pappan inte misshandlat sonen.

Utifrån pojkens egna uppgifter och vittnens iakttagelser ansåg dock förvaltningsrätten det troligt att 14-åringen utsatts för både fysisk och psykisk misshandel av pappan samt att det fanns brister i omsorgen och fann därför att pojken skulle beredas vård. Domen överklagades och kammarrätten anser det inte styrkt att 14-åringen utsatts för psykisk misshandel men eftersom han misshandlats och på grund av omsorgsbristerna finner även kammarrätten att ha ska beredas vård, även om han själv vill flytta tillbaka till pappan.

Nämndemännen är dock skiljaktiga. Även om de anser att pojken utsatts för våld så var det fråga om en engångsföreteelse och även om det finns vissa brister i omsorgen anser de inte att det finns en påtaglig risk för 14-åringens hälsa eller utveckling. Eftersom de dessutom tar stor hänsyn till att pojken vill flytta tillbaka vill de avsluta LVU-vården.

Källa:
Zeteo Nyheter

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons