Kammarrätten i Jönköping
2019-07-03
Mål 1670-19

Socialnämnden i Norrköpings kommun beslutade att hemlighålla vistelseorten för parets dotter, som var placerad enligt LVU, då det fanns stor risk att de skulle söka upp dottern och inte klara av att hålla kontakterna på en lagom nivå då de uppvisat ett gränslöst beteende i kontakterna med socialtjänsten.

Mamman överklagade och anförde bland annat att hon separerat från pappan samt att hon inte varit gränslös. Förvaltningsrätten avslog överklagandet och kammarrätten kommer fram till samma slutsats. Domstolen konstaterar att mamman visserligen har utvecklats positivt men att hon inte motbevisat nämndens påståenden om att hennes kontakt är omfattande och ibland aggressiv varför det finns risk att föräldrarna ingriper i dotterns vård om de får veta var hon är placerad.

Källa:
Zeteo Nyheter

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons