Kammarrätten i Jönköping
2019-07-03
Mål 1670-19

Socialnämnden i Norrköpings kommun beslutade att hemlighålla vistelseorten för parets dotter, som var placerad enligt LVU, då det fanns stor risk att de skulle söka upp dottern och inte klara av att hålla kontakterna på en lagom nivå då de uppvisat ett gränslöst beteende i kontakterna med socialtjänsten.

Mamman överklagade och anförde bland annat att hon separerat från pappan samt att hon inte varit gränslös. Förvaltningsrätten avslog överklagandet och kammarrätten kommer fram till samma slutsats. Domstolen konstaterar att mamman visserligen har utvecklats positivt men att hon inte motbevisat nämndens påståenden om att hennes kontakt är omfattande och ibland aggressiv varför det finns risk att föräldrarna ingriper i dotterns vård om de får veta var hon är placerad.

Källa:
Zeteo Nyheter

Pin It

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons

Veckans Fråga

Hur mycket ska barnen vara delaktiga i vår skilsmässa?
Hur mycket ska vi involvera barnen och hur mycket ska de få säga vad de vill? Det kom en ny lagstiftning 2020 för att se till barnens rättigheter. Är det något som även påverkar synen på barnens rättigheter vid skilsmässa?

Om barnen har farit illa av skilsmässan, krävs det då av föräldrarna att de ska lyssna på barnen? Närmare bestämt att barnen får bo kvar där de är trygga och där de vuxit upp tillsammans med en förälder som har de bästa ekonomiska förutsättningarna?

Svar:

Läs mer ...