Kammarrätten i Jönköping
2019-07-03
Mål 1670-19

Socialnämnden i Norrköpings kommun beslutade att hemlighålla vistelseorten för parets dotter, som var placerad enligt LVU, då det fanns stor risk att de skulle söka upp dottern och inte klara av att hålla kontakterna på en lagom nivå då de uppvisat ett gränslöst beteende i kontakterna med socialtjänsten.

Mamman överklagade och anförde bland annat att hon separerat från pappan samt att hon inte varit gränslös. Förvaltningsrätten avslog överklagandet och kammarrätten kommer fram till samma slutsats. Domstolen konstaterar att mamman visserligen har utvecklats positivt men att hon inte motbevisat nämndens påståenden om att hennes kontakt är omfattande och ibland aggressiv varför det finns risk att föräldrarna ingriper i dotterns vård om de får veta var hon är placerad.

Källa:
Zeteo Nyheter

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons

Veckans Fråga

Vad kan barnet säga om umgänget?

Har ett barn i 7 års åldern. Separerade från fadern när hon var 3 månader och han bor cirka 6 timmar bort. De pratar aldrig i telefon förutom jul och födelsedagar. Han har träffat henne en helg i månaden, och nu när hon började skolan kom vi överens om vartannat lov. Problemet är att han också brister i kommunikation till mig. Jag föreslår tider för umgänge som aldrig godtas. Beträffande sommarumgänget fick jag svar i juni. Jag får ofta får omboka våra planer och kan jag inte det hotar han alltid med stämning som aldrig blir av.

Nu vill han få umgänge alla lov. Kan det ens ske? Vad har mitt barn att säga om saken? Vad är rimligt att som umgänge- och boendeförälder kräva i detta läge?

Svar:

Läs mer ...