Kammarrätten i Stockholm
2019-04-18
Mål 506-19

Inför bland annat skolpersonal berättade den idag sjuårige pojken att mamman slår honom. I januari 2019 biföll förvaltningsrätten socialnämndens ansökan om LVU-vård av pojken och hans lillebror på grund av omsorgsbrister i hemmet.

Barnen har stadigvarande bott hos mamman sedan föräldrarnas separation 2015 men då föräldrarna nu är överens om att pappan ska bli boendeförälder anser kammarrätten vid en framåtsyftande bedömning att grund saknas för LVU-vård. Inget visar att pappan saknar förmåga att skydda barnen från den fysiska och psykiska misshandel de upplevt hos mamman. Pappan samtycker till eventuella insatser och att samarbeta med socialtjänsten.

En ledamot är skiljaktig och anser att LVU-vården bör bestå. En annan ledamot är skiljaktig avseende själva skälen för majoritetens avgörande.

Källa:
Zeteo Nyheter

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons