Kammarrätten i Stockholm
2019-04-18
Mål 506-19

Inför bland annat skolpersonal berättade den idag sjuårige pojken att mamman slår honom. I januari 2019 biföll förvaltningsrätten socialnämndens ansökan om LVU-vård av pojken och hans lillebror på grund av omsorgsbrister i hemmet.

Barnen har stadigvarande bott hos mamman sedan föräldrarnas separation 2015 men då föräldrarna nu är överens om att pappan ska bli boendeförälder anser kammarrätten vid en framåtsyftande bedömning att grund saknas för LVU-vård. Inget visar att pappan saknar förmåga att skydda barnen från den fysiska och psykiska misshandel de upplevt hos mamman. Pappan samtycker till eventuella insatser och att samarbeta med socialtjänsten.

En ledamot är skiljaktig och anser att LVU-vården bör bestå. En annan ledamot är skiljaktig avseende själva skälen för majoritetens avgörande.

Källa:
Zeteo Nyheter

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons

Veckans Fråga

Vad kan barnet säga om umgänget?

Har ett barn i 7 års åldern. Separerade från fadern när hon var 3 månader och han bor cirka 6 timmar bort. De pratar aldrig i telefon förutom jul och födelsedagar. Han har träffat henne en helg i månaden, och nu när hon började skolan kom vi överens om vartannat lov. Problemet är att han också brister i kommunikation till mig. Jag föreslår tider för umgänge som aldrig godtas. Beträffande sommarumgänget fick jag svar i juni. Jag får ofta får omboka våra planer och kan jag inte det hotar han alltid med stämning som aldrig blir av.

Nu vill han få umgänge alla lov. Kan det ens ske? Vad har mitt barn att säga om saken? Vad är rimligt att som umgänge- och boendeförälder kräva i detta läge?

Svar:

Läs mer ...