Kammarrätten i Göteborg
2019-03-21
Mål nr 5657-18

Föräldrarna litar inte på medicinska utredningar och professionella aktörer utan menar att deras idag 10-åriga dotters omfattande självskadebeteende har sin grund i somatiska åkommor och smärtproblematik.

Enligt kammarrätten ger dock utredningen stöd för att flickans allvarligt försämrade mående från hösten 2017 huvudsakligen inte har somatiska förklaringar. Flickan är diagnostiserad med autism i barndomen och medelsvår utvecklingsstörning vilket ställer avsevärda krav på den som har hand om henne.

Föräldrarna saknar förmågan både att efterleva medicinska behandlingsråd samt möta flickans känslomässiga behov, varför grund finns för fortsatt LVU-vård då föräldrarnas inte samtycker till nämndens vårdplan.

Källa:
Zeteo Nyheter

Pin It

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons

Veckans Fråga

Hur mycket ska barnen vara delaktiga i vår skilsmässa?
Hur mycket ska vi involvera barnen och hur mycket ska de få säga vad de vill? Det kom en ny lagstiftning 2020 för att se till barnens rättigheter. Är det något som även påverkar synen på barnens rättigheter vid skilsmässa?

Om barnen har farit illa av skilsmässan, krävs det då av föräldrarna att de ska lyssna på barnen? Närmare bestämt att barnen får bo kvar där de är trygga och där de vuxit upp tillsammans med en förälder som har de bästa ekonomiska förutsättningarna?

Svar:

Läs mer ...