Kammarrätten i Göteborg
2019-03-21
Mål nr 5657-18

Föräldrarna litar inte på medicinska utredningar och professionella aktörer utan menar att deras idag 10-åriga dotters omfattande självskadebeteende har sin grund i somatiska åkommor och smärtproblematik.

Enligt kammarrätten ger dock utredningen stöd för att flickans allvarligt försämrade mående från hösten 2017 huvudsakligen inte har somatiska förklaringar. Flickan är diagnostiserad med autism i barndomen och medelsvår utvecklingsstörning vilket ställer avsevärda krav på den som har hand om henne.

Föräldrarna saknar förmågan både att efterleva medicinska behandlingsråd samt möta flickans känslomässiga behov, varför grund finns för fortsatt LVU-vård då föräldrarnas inte samtycker till nämndens vårdplan.

Källa:
Zeteo Nyheter

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons