Kammarrätten i Göteborg
2019-03-05
Mål nr 5476-18

I samband med att barnen omplacerades från ett familjehem till ett jourhem i juli 2018 beslutade arbetsmarknads- och socialnämnden i Malmö kommun med stöd av 14 § LVU att en total begränsning av umgänget mellan barnen och pappan var nödvändig.

Sedan september 2018 har socialtjänsten dock verkat för att umgänget mellan barnen och pappan ska komma igång och en umgängesplan har också upprättats med umgänge var fjärde vecka. Enligt kammarrätten är därför en total begränsning av umgänget inte längre nödvändig varför beslutet om sådan begränsning upphävs. Nämnden har dessutom beslut att barnens vistelseort inte längre behöver hemlighållas.

Källa:
Zeteo Nyheter

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons

Veckans Fråga

Vad kan barnet säga om umgänget?

Har ett barn i 7 års åldern. Separerade från fadern när hon var 3 månader och han bor cirka 6 timmar bort. De pratar aldrig i telefon förutom jul och födelsedagar. Han har träffat henne en helg i månaden, och nu när hon började skolan kom vi överens om vartannat lov. Problemet är att han också brister i kommunikation till mig. Jag föreslår tider för umgänge som aldrig godtas. Beträffande sommarumgänget fick jag svar i juni. Jag får ofta får omboka våra planer och kan jag inte det hotar han alltid med stämning som aldrig blir av.

Nu vill han få umgänge alla lov. Kan det ens ske? Vad har mitt barn att säga om saken? Vad är rimligt att som umgänge- och boendeförälder kräva i detta läge?

Svar:

Läs mer ...