Kammarrätten i Jönköping
2019-01-30
Mål nr 3135-18

En flicka som varit omhändertagen LVU på grund av hot och våld från familjen ska fortsätta att ha vård enligt LVU trots att läget har förändrats och hon nu har flyttat tillbaka hem.

Först var hon tydlig med att hon inte ville återvända hem men efter åtta månader tog hon tillbaka sin berättelse om missförhållanden i hemmet och ville komma hem. Hon ville dock att socialtjänsten skulle finnas där för att se till att hon hade det bra. Flickan hade också avbrutit förhållandet med en pojkvän som familjen inte accepterade.

För att skydda flickan från våld och hot, samt för att hon ska känna sig trygg, anser kammarrätten att vården behöver säkerställas med stöd av LVU. Föräldrarnas talan om att vården ska upphöra avslås därmed.

Källa:
Zeteo Nyheter

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons