Kammarrätten i Jönköping
2019-01-30
Mål nr 3135-18

En flicka som varit omhändertagen LVU på grund av hot och våld från familjen ska fortsätta att ha vård enligt LVU trots att läget har förändrats och hon nu har flyttat tillbaka hem.

Först var hon tydlig med att hon inte ville återvända hem men efter åtta månader tog hon tillbaka sin berättelse om missförhållanden i hemmet och ville komma hem. Hon ville dock att socialtjänsten skulle finnas där för att se till att hon hade det bra. Flickan hade också avbrutit förhållandet med en pojkvän som familjen inte accepterade.

För att skydda flickan från våld och hot, samt för att hon ska känna sig trygg, anser kammarrätten att vården behöver säkerställas med stöd av LVU. Föräldrarnas talan om att vården ska upphöra avslås därmed.

Källa:
Zeteo Nyheter

Pin It

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons

Veckans Fråga

Hur mycket ska barnen vara delaktiga i vår skilsmässa?








Hur mycket ska vi involvera barnen och hur mycket ska de få säga vad de vill? Det kom en ny lagstiftning 2020 för att se till barnens rättigheter. Är det något som även påverkar synen på barnens rättigheter vid skilsmässa?

Om barnen har farit illa av skilsmässan, krävs det då av föräldrarna att de ska lyssna på barnen? Närmare bestämt att barnen får bo kvar där de är trygga och där de vuxit upp tillsammans med en förälder som har de bästa ekonomiska förutsättningarna?

Svar:

Läs mer ...