Kammarrätten i Göteborg
2019-01-14
Mål nr 5189-18

Föräldrarna har inte hörsammat elevhälsoteamets oro för den 9-årige sonens avvikande utvecklingskurva utan konsekvent vägrat medicinsk utredning och hänvisat till att läkare i Kina bedömt honom som frisk.

De har också motsatt sig rekommenderad placering av pojken i särskola och aktivt hållit honom hemma från skolan utan godtagbar förklaring. Vid upprepade tillfällen har de även uteblivit från planerade behandlande insatser som han är i behov för sina diagnoser.

Föräldrarna uppger att de numera samtycker till behövlig vård men med hänsyn till deras långvariga negativa inställning till samarbete med bland annat socialtjänsten garanterar inte samtycket att pojken tillförsäkras nödvändig vård. Vården måste därför för närvarande ske med stöd av LVU.

Källa:
Zeteo Nyheter

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons

Veckans Fråga

Vad kan barnet säga om umgänget?

Har ett barn i 7 års åldern. Separerade från fadern när hon var 3 månader och han bor cirka 6 timmar bort. De pratar aldrig i telefon förutom jul och födelsedagar. Han har träffat henne en helg i månaden, och nu när hon började skolan kom vi överens om vartannat lov. Problemet är att han också brister i kommunikation till mig. Jag föreslår tider för umgänge som aldrig godtas. Beträffande sommarumgänget fick jag svar i juni. Jag får ofta får omboka våra planer och kan jag inte det hotar han alltid med stämning som aldrig blir av.

Nu vill han få umgänge alla lov. Kan det ens ske? Vad har mitt barn att säga om saken? Vad är rimligt att som umgänge- och boendeförälder kräva i detta läge?

Svar:

Läs mer ...