Kammarrätten i Göteborg
2019-01-14
Mål nr 5189-18

Föräldrarna har inte hörsammat elevhälsoteamets oro för den 9-årige sonens avvikande utvecklingskurva utan konsekvent vägrat medicinsk utredning och hänvisat till att läkare i Kina bedömt honom som frisk.

De har också motsatt sig rekommenderad placering av pojken i särskola och aktivt hållit honom hemma från skolan utan godtagbar förklaring. Vid upprepade tillfällen har de även uteblivit från planerade behandlande insatser som han är i behov för sina diagnoser.

Föräldrarna uppger att de numera samtycker till behövlig vård men med hänsyn till deras långvariga negativa inställning till samarbete med bland annat socialtjänsten garanterar inte samtycket att pojken tillförsäkras nödvändig vård. Vården måste därför för närvarande ske med stöd av LVU.

Källa:
Zeteo Nyheter

Pin It

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons

Veckans Fråga

Hur mycket ska barnen vara delaktiga i vår skilsmässa?
Hur mycket ska vi involvera barnen och hur mycket ska de få säga vad de vill? Det kom en ny lagstiftning 2020 för att se till barnens rättigheter. Är det något som även påverkar synen på barnens rättigheter vid skilsmässa?

Om barnen har farit illa av skilsmässan, krävs det då av föräldrarna att de ska lyssna på barnen? Närmare bestämt att barnen får bo kvar där de är trygga och där de vuxit upp tillsammans med en förälder som har de bästa ekonomiska förutsättningarna?

Svar:

Läs mer ...