Kammarrätten i Sundsvall
2018-12-05
Mål nr 2370-18

Kammarrätten avslår mammans överklagande av fortsatt LVU-vård för hennes treårige son. Pojken är sedan födseln blind, multihandikappad och beroende av dygnetruntvård.

Under en längre tid har han närvarat när pappan utövat våld mot mamman utan att hon kunnat förhindra detta, pappans vänner är fortfarande personliga assistenter till sonen och mamman har trots pappans kontaktförbud låtit honom komma in i hennes hem.

Mammans bristande förmåga att skydda sonen, den påtaglig risk för att hans hälsa och utveckling skadas detta innebär samt att det saknas samtycke till vård innebär enligt kammarrätten att pojken även fortsättningsvis behöver skyddas från fortsatta upplevelser av våld och hot om våld.

Källa:
Zeteo Nyheter

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons

Veckans Fråga

Vad kan barnet säga om umgänget?

Har ett barn i 7 års åldern. Separerade från fadern när hon var 3 månader och han bor cirka 6 timmar bort. De pratar aldrig i telefon förutom jul och födelsedagar. Han har träffat henne en helg i månaden, och nu när hon började skolan kom vi överens om vartannat lov. Problemet är att han också brister i kommunikation till mig. Jag föreslår tider för umgänge som aldrig godtas. Beträffande sommarumgänget fick jag svar i juni. Jag får ofta får omboka våra planer och kan jag inte det hotar han alltid med stämning som aldrig blir av.

Nu vill han få umgänge alla lov. Kan det ens ske? Vad har mitt barn att säga om saken? Vad är rimligt att som umgänge- och boendeförälder kräva i detta läge?

Svar:

Läs mer ...