Kammarrätten i Göteborg
2018-11-19
4559-18

Barnen är 5 och 8 år och LVU-vårdas sedan tre år på grund av våld i hemmet och mammans oförmåga att skydda sig och barnen från pappans inflytande.

Oaktat att mamman inte längre bor med pappan kvarstår vårdbehovet av barnen som, på grund av av upplevelserna i hemmet, har en särskild sårbarhet och ett stort behov av trygghet.

Föräldrarna själva ser inga brister i föräldraförmågan trots att även en psykologutredning visar att mamman har stora svårigheter att reflektera över sitt föräldrarskap. Samtycke till behövlig vård saknas och föräldrarna är inte införstådda med behovet av en försiktig utökning av umgängestillfällena, som påtagligt stressat barnen, varför LVU-vården sammantaget måste fortsätta.

Källa:
Zeteo Nyheter

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons

Veckans Fråga

Vad kan barnet säga om umgänget?

Har ett barn i 7 års åldern. Separerade från fadern när hon var 3 månader och han bor cirka 6 timmar bort. De pratar aldrig i telefon förutom jul och födelsedagar. Han har träffat henne en helg i månaden, och nu när hon började skolan kom vi överens om vartannat lov. Problemet är att han också brister i kommunikation till mig. Jag föreslår tider för umgänge som aldrig godtas. Beträffande sommarumgänget fick jag svar i juni. Jag får ofta får omboka våra planer och kan jag inte det hotar han alltid med stämning som aldrig blir av.

Nu vill han få umgänge alla lov. Kan det ens ske? Vad har mitt barn att säga om saken? Vad är rimligt att som umgänge- och boendeförälder kräva i detta läge?

Svar:

Läs mer ...