Kammarrätten i Jönköping
2018-10-03
Mål nr 2030-18

Kammarrätten anser att det med tillräcklig grad av säkerhet är utrett att en 17-årig flicka lever i en hederskontext och att hon riskerar att föras bort, misshandlas eller tvingas gifta sig.

I motsats till förvaltningsrätten bifaller överinstansen socialnämndens ansökan om LVU-vård.

Zeteo Nyheter

Pin It

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons