Kammarrätten i Jönköping
2018-09-20
Mål nr 1653-18

Som nyfödd LVU-placerades flickan på grund av föräldrarnas psykiska ohälsa, missbruk samt pappans kriminalitet.

Oaktat att föräldrarnas ohälsa i viss mån finns kvar idag har enligt kammarrätten föräldrarnas förhållanden sammantaget förändrats och förbättrats i sådan hög grad och får anses så stabila att grund för LVU-vård inte längre föreligger. Förvisso är det en försvårande omständighet att pappan vägrat lämna drogprov men något tecken på återfall i missbruk finns inte och hans fortsatt obalanserade sätt synes främst vara riktat mot myndigheter.

Föräldrarna inser också att flickans hemflyttning måste ske i långsam takt genom att umgänget först utökas. Uppbrottet från familjehemmet innebär en stor påfrestning för den idag 2-åriga flickan men ska i sig inte vägas in i bedömningen om vårdens upphörande (HFD 2012 ref. 35).

Källa:
Zeteo Nyheter

Pin It

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons