Kammarrätten i Göteborg
2018-09-03
Mål nr 3602-18

Socialnämnden har delegerat beslutet om umgängesbegränsning till socialnämndens arbetsutskott som fattat beslut om umgängesbegränsning.

Med hänvisning till avgörandet HFD 2016 ref. 76 finner kammarrätten att ett beslut om umgängesbegränsning är ett sådant beslut av större vikt som avses i 6 kap. 38 § 3 kommunallagen.

Då detta innebär att nämnden därmed saknat rätt att delegera beslutet undanröjer kammarrätten beslutet och förvaltningsrättens dom.

Källa:
Zeteo Nyheter

Pin It

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons