Kammarrätten i Göteborg
2018-08-29
Mål nr 3124-18

Föräldrarna förnekar våld i hemmet men kammarrätten hänvisar till förvaltningsrättens utförliga redogörelse för varför de tre- och femåriga syskonens uppgifter om att de utsatts för våld och också bevittnat våld mot mamman, ska tillmätas sådan tyngd att de ensamma kan ligga till grund för LVU-vård.

Barnen har för olika personer berättat att de utsatts för våld och femåringen har dessutom uttryckt rädsla för att föräldrarna ska få reda på det hon har berättat. Hennes utåtagerande beteende i förskolan kan dessutom vara en följd av hemförhållandena.

Då föräldrarna också har uppvisat kraftigt skiftande känslolägen med explosiv hotfullhet och oberäknelighet är sammantaget vård i jourhem för närvarande nödvändigt för att tillgodose barnens vårdbehov.

Källa:
Zeteo Nyheter

Pin It

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons