Kammarrätten i Göteborg
2018-08-22
Mål nr 2712-18

Det är inte entydigt att bröderna, fyra och tio år gamla, själva har utsatts för våld men det är klarlagt att de fått bevittna mycket våld och konflikter mellan föräldrarna. Tioåringen har dessutom fått ta ett för stort ansvar för sin lillebror i förhållande till sin ålder.

Vidare har insatser uteblivit eftersom socialtjänsten inte kommit i kontakt med föräldrarna, som dessutom vid ett tillfälle tackat nej till stöd från socialtjänsten. Tidigare insatser har inte heller fått avsedd effekt. Att föräldrarna inte ens under pågående process om tvångsvård kunnat samarbeta med socialtjänsten visar även att frivilliga stödinsatser inte är tillräckliga. Kammarrätten finner att föräldrarna inte heller verkar ha insikt i de brister som förelegat och vilka förändringar som måste genomföras.

Föräldrarnas överklaganden avslås.

Källa:
Zeteo Nyheter

Pin It

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons