Kammarrätten i Jönköping
2018-07-10
Mål nr 998-18

Styvpappan är dömd för bland annat utnyttjande av barn för sexuell posering och nu åtalad för barnpornografibrott.

Då inget visar att mannen har intresse för pojkar och små barn fann förvaltningsrätten dock att grund saknades för LVU-vård av bröderna, idag två och åtta år, utan endast deras idag elvaåriga syster.

Med hänsyn till styvpappans upprepade och flerfaldiga brottslighet riktad mot barn och att han på nytt åtalats för dylika gärningar begångna så sent som 2015 finner kammarrätten att förutsättningarna för LVU-vård även av bröderna är uppfyllda. Att dokumenterat sexuellt intresse för pojkar saknas ändrar inte bedömningen då minderåriga som lever tillsammans med en vuxen med sexuellt intresse för barn typiskt sett får anses löpa en stor risk att utsättas för otillbörligt utnyttjande i nämnda avseende.

Zeteo Nyheter

Pin It

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons