Kammarrätten i Göteborg
2018-07-06
Mål nr 1827-18

En allvarlig konflikt råder mellan pojkvännens familj och föräldrarna till den 17-åriga flickan som bosatt sig med pojkvännen och dennes familj mot sina föräldrars vilja.

Förvaltningsrätten bedömde att konflikten mellan flickans föräldrar och pojkvännens familj är en sådan relationsstörning som innefattas i begreppet "annat förhållande i hemmet" enligt 2 § LVU och biföll nämndens ansökan om vård.

Med hänvisning till att den starka konflikten finns mellan flickans föräldrar och pojkvännens familj - och inte mellan vårdnadshavare och barn som grundat LVU-vård enligt två avgöranden i Högsta förvaltningsdomstolen - anser kammarrätten dock att grund för LVU-vård saknas och upphäver därför underinstansens beslut. Två ledamöter är skiljaktiga och vill avslå flickans överklagande.

Källa:
Zeteo Nyheter

Pin It

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons