Kammarrätten i Sundsvall
2018-07-04
Mål nr 980-18

Socialnämnden anser att pappans auktoritära uppfostringsstil där de två barnen, idag 16 och 12 år gamla, bland annat tvingas ta ett stort eget ansvar för hemmet och att pappan inte heller är känslomässigt engagerad i barnen sammantaget innebär en påtaglig risk för att deras hälsa och utveckling skadas och att förutsättningarna för vård enligt 2 § LVU är uppfyllda.

Med hänsyn till de höga krav som ställs för en så ingripande åtgärd som ett tvångsomhändertagande är dock kammarrätten överens med förvaltningsrätten att grund för beslut om LVU-vård saknas.

Källa:
Zeteo Nyheter

Pin It

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons