Kammarrätten i Göteborg
2018-06-20
Mål nr 1824-18

Sedan två månaders ålder har den i dag sexårige pojken bott utanför föräldrahemmet vilket kammarrätten väger in vid bedömningen av risken för skada om han skulle flytta tillbaka dit när vården upphör.

Domstolen lyfter vidare fram att mamman bland annat har haft svårt att följa uppgjord planering kring regelbundet umgänge med sonen, där hälften av dem ställts in vilket dessutom av mamman felaktigt påståtts bero på familjehemmet. Då omsorgsbristerna består när det gäller mammans förmåga att sätta sonens behov i första rummet är hennes samtycke till fortsatt behövlig vård i familjehem inte tillförlitligt och LVU-vården ska därför bestå.

En ledamot är skiljaktig och anser att det faktum att mamman utan anmärkning kan ta hand om sin dotter visar att grund för fortsatt LVU-vård av sonen saknas.

Källa:
Zeteo Nyheter

Pin It

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons