Kammarrätten i Göteborg
2018-06-19
Mål nr 2086-18

Efter återkommande anmälningar om missförhållanden beslutade nämnden att omedelbart omhänderta den idag 15-åriga flickan på grund av omfattande omsorgsbrister hemmet främst kopplade till hennes personliga hygien.

Liksom förvaltningsrätten anser kammarrätten att flickan för närvarande behöver vård utanför föräldrahemmet.

Föräldrarna samtycker dock endast till att dottern, som har en funktionsnedsättning med särskilt stort behov av rutiner, beviljas plats i gruppbostad enligt LSS. Enligt nämnden är det dock tveksamt om flickan har rätt till sådan plats. Då samtycke saknas till behövlig vård i familjehem måste vården därför ske med stöd av LVU.

Källa:
Zeteo Nyheter

Pin It

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons